1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.
  2. Welkom bij intheGame.nl

    Helaas is het forum van intheGame vanaf heden gesloten, voor meer informatie kun je terecht bij ons op de website. Waar je tevens alle community gerelateerde zaken kunt vinden. Enkel registreren en je account koppelen gaat nog via de huidige forum software.

    Word lid van onze community!

    Registreren

iTGmedia Privacybeleid

DISCLAIMER / VRIJWARING
iTG Media besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens. Desondanks kan iTG Media niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. iTG Media is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van wat voor aard dan ook, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van inthegame.nl of de (on)bereikbaarheid van de website.

De meningen en beweringen die worden geuit in artikelen en mededelingen op inthegame.nl, zijn de verantwoordelijkheid van de auteur(s) en niet noodzakelijk van de webmaster, de internetprovider of iTG Media. iTG Media is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van inthegame.nl en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die mogelijk voortkomt uit de meningen en beweringen die door auteur(s) op inthegame.nl worden geplaatst.

iTG Media kan niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt geplaatst geschikt is voor het doel waarvoor bezoekers de website raadplegen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Producten en diensten die op inthegame.nl worden genoemd, kunnen op geen enkele wijze worden gegarandeerd door iTG Media. Ook kan iTG Media niet garant staan voor alle, door de vervaardiger van het product of de dienst, gedane beweringen. iTG Media adviseert bezoekers van inthegame.nl dan ook te allen tijde onafhankelijke inlichtingen in te winnen of zelf onderzoek te verrichten voordat van deze website verkregen informatie gebruikt wordt.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. iTG Media behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op inthegame.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. iTG Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacybeleid, de disclaimer, de copyright verklaring en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

Deel deze pagina